03/09/1626, 3

03/09/1626, 3

3 De afgevaardigden van de magistraat te Enkhuizen hebben aangegeven dat het lastgeld op de buizen ontoereikend is voor het bekostigen van de drie schepen ter beveiliging van de haringvisserij. HHM zouden gedurende ongeveer zeven weken moeten voorzien in de huur van de schepen, het onderhoud en de maandgelden van de matrozen.
Het Admiraliteitscollege in Noord-Holland wordt advies gevraagd.