03/09/1626, 4

03/09/1626, 4

4 De gecommitteerden hebben de door hen voorbereide instructie op de uitwisseling van de gevangenen ingebracht.
De instructie is vastgesteld en zal naar Z.Exc. en de gedeputeerden te velde gaan. Hun reactie zal de gecommitteerden tot de uitwisseling worden nagestuurd. Tevens is besloten dat deze gecommitteerden naar behoefte gebruik kunnen maken van Jan Janssen Coenen uit 's-Hertogenbosch.
Ook is besloten de Amsterdamse Kamer van de WIC schriftelijk mee te delen dat zij op het afgesproken tijdstip van de conferentie ook afgevaardigden naar Sluis stuurt om toe te zien op de rechten van de Compagnie en advies te geven. Men vindt het onverstandig en onhaalbaar dat de WIC aandringt op rantsoen voor zowel bewindhebbers als personeel van de Kamer. Ook kunnen niet alle gevangenen in de uitwisseling worden opgenomen en dus zal de brief van Schiedam inzake Claes Leenderts de gecommitteerden ter hand gesteld worden om te bevorderen dat het over hem gesloten akkoord wordt uitgevoerd.