03/09/1626, 13

03/09/1626, 13

13 Bedijkers en ingelanden van de polder Westenrijk hebben laten weten dat zij uit kracht van een mandement van appèl d.d. 16 juni de partijen ( Goesschepolder, Koudepolder, Lovenpolder en Willemskerkepolder) voor vandaag hebben doen dagvaarden.
Daar niemand is verschenen is verstek vastgesteld en een tweede dagvaarding toegestaan .