04/09/1626, 1

04/09/1626, 1

1 Laurens Reael overhandigt ter vergadering brieven van Z.Exc. waarin deze goedkeurt dat de admiraal spoedig zee kiest. Hem zijn twee commissies meegegeven, één voor aansluiting bij de Engelse vloot en één om richting de kust van Spanje te varen in het geval de Engelse vloot nog niet klaar is. HHM wordt verzocht een passende instructie op te stellen.
Schagen, Vosbergen en Aelberts zullen een nieuwe instructie formuleren op basis van die voor Willem van Nassau. Reael zal met een open akte naar de Admiraliteiten gestuurd worden om zo spoedig mogelijk met tien schepen, bevoorraad en anderszins uitgerust, zee te kunnen kiezen.