04/09/1626, 6

04/09/1626, 6

6 De RvS adviseert d.d. 22 aug. over het op 16 juli ingediende verzoek van graaf Wilem van Nassau hem vanwege de lasten van zijn functie te Emmerik [Emmerich] nog 100 gld. per maand uit de contributies toe te kennen bovenop zijn gewone traktement.
Er valt nog geen besluit.