04/09/1626, 7

04/09/1626, 7

7 Conform het advies van de RvS wordt het verzoek van de pastoors te Kontich, Merksem en Schoten ingewilligd in het geval zij duidelijk zullen hebben aangetoond dat predikant Sibelius niet meer door de vijand in zijn werk wordt belemmerd.