04/09/1626, 10

04/09/1626, 10

10 Agent Carleton compareert en brengt naar voren dat de koning hem heeft opgedragen drie kwesties voor te leggen. In de eerste plaats vraagt hij de schepen zo spoedig mogelijk zee te laten kiezen, ten tweede verzoekt hij, onder overlegging van een door HHM gevraagde lijst, een besluit over de absente Engelse officieren en, ten slotte, vraagt hij de vier Engelse regimenten te onderhouden tot in november. Z.M. verontschuldigt zich voor de trage betalingen.
Over het eerste punt is vandaag een besluit genomen naar aanleiding van hetgeen Reael heeft aangevoerd. Wat het tweede punt aangaat zal Z.Exc. en de RvS advies worden gevraagd. De gedeputeerden te velde moeten op het laatste punt reageren.