04/09/1626, 11

04/09/1626, 11

11 Van Gedeputeerde Staten van Friesland is een brief d.d. 19 aug. ontvangen waarin zij voorstellen een schikking te treffen met de Gedeputeerde Staten van Groningen inzake het fiscaalschap van de Admiraliteit te Dokkum .
Nadat door Walta en Broersema achtereenvolgens het belang van Friesland respectievelijk Groningen in dezen is bepleit, hebben HHM uit de op 4 aug. door de Friese Admiraliteit opgestuurde nominatie dr. Johannes Renneman gekozen.