04/09/1626, 12

04/09/1626, 12

12 Vosbergen en Almelo rapporteren uit hun gesprek met de Franse ambassadeur en met de heer Foulaine niets anders te kunnen opmaken dan dat een bestraffing niet mag uitblijven omdat de koning het vergrijp van de kapiteins jegens de knecht van D'Espesses opneemt als zou het hem zelf betreffen.
Zij delen ook mee dat de ambassadeur hen heeft bedankt voor de gelukwensen met het huwelijk van de broer van Z.M.