04/09/1626, 13

04/09/1626, 13

13 Van Ernst Casimir en de gedeputeerden te velde is een brief d.d. 's-Gravenwaard 2 sept. ontvangen.
Vereist geen resolutie.