04/09/1626, 14

04/09/1626, 14

14 Joachimi schrijft d.d. Londen 26 aug. over onder meer het onderhoud van de vier Engelse regimenten en het kwartier maken op zee.
Hij zal vrijelijk mogen verklaren dat de toestand van deze staat de financiering van de regimenten niet toelaat en dat zij zullen worden afgedankt zodra Z.M. zijn betalingen stopt. Joachimi wordt bedankt voor zijn inspanningen om het voornemen kwartier ter zee te geven tegen te gaan.
De wissel van 1.188 gld. die Joachimi heeft getrokken op Doublet ter betaling van de aan kapitein Cornelis Dirxen Luitien geleende 100 pond sterling zal worden geaccepteerd. Doublet zal het bedrag aftrekken van het subsidie voor de Admiraliteit in het Noorderkwartier onder inlevering van het ontvangstbewijs van de kapitein.