04/09/1626, 2

04/09/1626, 2

2 De gedeputeerden van Holland hebben een van de polder Bloemendaal ontvangen stuk overhandigd. Daarin wordt geklaagd over het feit dat de vijand wil weten over hoeveel morgen land Bloemendaal en de nabijgelegen polders beschikken en hoeveel zij HHM betalen aan hoorn-, morgen- en slachtgeld.
De RvS zal worden gevraagd hoe hierin te handelen.