04/09/1626, 3

04/09/1626, 3

3 Schagen, Vosbergen en Alberts zullen advies uitbrengen over de vier punten inzake het consulaat te Aleppo waarover Witsen een uitspraak van HHM heeft verzocht.