05/09/1626, 9

05/09/1626, 9

9 In zijn advies van 29 aug. over de aan de gedeputeerden te velde overhandigde memorie van de Kleefse raden stelt de RvS dat, ten eerste, het halen van levensbenodigdheden uit de steden voor de plattelandsbewoners in strijd is met het plakkaat; ten tweede, de aanvoer van levensmiddelen naar Lünen niet noodzakelijk wordt geacht omdat daar voldoende voorraad is; ten derde, dat over de wijn voor Emmerik [Emmerich] al een beslissing is genomen en, ten vierde, dat wel besloten is de toevoer van neutrale naar vijandelijke gebieden te belemmeren, maar dat niet de in Mark gelegerde soldaten van de keurvorst daartoe dienen, maar de aldaar aanwezige soldaten van HHM.