05/09/1626, 1

05/09/1626, 1

1 De Rotterdamse oud-burgemeester Harman van Wielich en consorten vragen restitutie van hun schip. Duinkerkers hadden het genomen, maar die werd het vaartuig echter binnen 24 uur al weer door twee kapiteins ontnomen. Laatstgenoemden hebben het naar Zeeland gestuurd en beschouwen het nu als rechtmatige buit.
HHM zullen de Zeeuwse Admiraliteit schrijven welwillend te beschikken op het verzoek van Wielich c.s.