05/09/1626, 11

05/09/1626, 11

11 De luitenant van kapitein Risenborch heeft ter vergadering verklaard nimmer een schrijven te hebben ontvangen van iemand van de Rotterdamse Admiraliteit om bepaalde schepen niet te visiteren. Wel toont hij enkele akten van de Admiraliteitsraden waarin hem wordt opgedragen bepaalde goederen te laten uitgaan.
Besloten wordt Broechoven te schrijven de naam te verstrekken van de persoon die hem van deze praktijk op de hoogte heeft gesteld opdat die nadere inlichtingen kan verschaffen.