05/09/1626, 14

05/09/1626, 14

14 Volgens de RvS dienen de ingezetenen van Viersen zich net als alle anderen die onder de vijand ressorteren te voegen naar het plakkaat van retorsie.
Dit zal worden aangetekend op hun verzoek dat op 1 sept. is behandeld.