05/09/1626, 15

05/09/1626, 15

15 Mibassen schrijft d.d. Calais 27 aug. dat op 25 aug. een Duinkerker schip richting Noordzee is uitgevaren.
De Amsterdamse Admiraliteit zal worden gewaarschuwd.