05/09/1626, 20

05/09/1626, 20

20 De RvS dient te adviseren over de met brieven van Z.Exc. ondersteunde verzoeken om betaling van de graaf van Essex (vanaf 7 dec. 1625) en diens luitenant de baron Riche (vanaf 3 aug. 1625).