05/09/1626, 3

05/09/1626, 3

3 De RvS dient te adviseren over het verzoek van Egbert Alers, burger te Meurs, waren uit de Republiek naar Meurs te mogen brengen.