05/09/1626, 4

05/09/1626, 4

4 De Bewindhebbers van de WIC verzoeken zelf afgevaardigden naar de onderhandelingen over de uitwisseling van gevangenen te mogen sturen teneinde hun eigen recht te handhaven.
Kelffken, Noortwyck, Vosbergen, Rode, Walta, Almelo en Broersema zullen dit met de Bewindhebbers bespreken.