05/09/1626, 7

05/09/1626, 7

7 De RvS dient te adviseren over het verzoek van de Hooge Zwaluwe en de Lage Zwaluwe in afwijking van hetgeen bij akte van 10 nov. 1625 is toegestaan, dagelijks zes in plaats van twee tonnen bier te mogen halen en maandelijks twee tonnen zeep in plaats van één.