05/09/1626, 8

05/09/1626, 8

8 Conform de reactie van de Rotterdamse Admiraliteit d.d. 28 aug. op het verzoek van de Amsterdamse koopman Jan Webster besluiten HHM hem voor revisie te verwijzen naar de justitie.