07/09/1626, 4

07/09/1626, 4

4 Van Languerack is een brief d.d. Parijs 25 aug. ontvangen.
Behoeft geen resolutie.
Aissema schrijft d.d. Hamburg 19 aug. dat hij 1.100 rijksdaalder heeft getrokken op ontvanger Reael.
Doublet zal de wisselbrief accepteren en de heren van Holland is verzocht hem het benodigde geld te verschaffen.