08/09/1626, 5

08/09/1626, 5

5 Maria Exalto, weduwe van Cornelis Tack, verzoekt haar oudste zoon te appointeren bij de compagnie waarin haar man vaandrig was van kapitein Aelbout.
Zij krijgt eens en voor altijd 50 gld.