08/09/1626, 1

08/09/1626, 1

1 De RvS compareert en heeft conform de resolutie van gisteren het concept van het antwoord voor de Franse koning meegebracht.
Het ontwerp is na lezing goedgekeurd en geapprobeerd. Een kopie gaat naar Z.Exc. en de brief zelf zal morgen aan de Franse ambassadeur worden overhandigd.