08/09/1626, 12

08/09/1626, 12

12 Van Haga is een brief d.d. Constantinopel [Istanbul] 15 juli ontvangen waarin hij meldt dat de kaimakan aldaar is gewurgd.
Behoeft geen resolutie.