08/09/1626, 13

08/09/1626, 13

13 Berck schrijft d.d. Venetië 21 aug. in antwoord op de brief van HHM d.d. 4 aug. over de 30.000 rijksdaalder die de koning van Denemarken levert aan de prins van Transsylvanië. HHM zouden hem Venetië kunnen laten verzoeken het bedrag rechtstreeks naar Constantinopel [Istanbul] over te maken.
HHM zullen hem antwoorden met een afschrift van de brief waarin hij wordt geïnformeerd over de veranderingen sinds 1 sept. en het inmiddels met Joost Brasser gesloten contract.