08/09/1626, 14

08/09/1626, 14

14 Ter vergadering zijn verschenen Philips Doublet met Ariaen Claessen, admiraal op de vloot van wijlen Boudewyn Heins, alsmede de fiscaal van die vloot, Le Febre. Zij hebben verslag gedaan van de reis van de vloot en zijn daarvoor bedankt.