08/09/1626, 15

08/09/1626, 15

15 Aan Slachmulder en Gerart van Berckel zal worden geschreven geen akkoord te sluiten inzake de gevangenen van de WIC zonder eerst HHM te informeren over de pretenties van de vijand op dit punt. Vervolgens dienen zij het antwoord van HHM af te wachten.