08/09/1626, 3

08/09/1626, 3

3 Naar aanleiding van wat in de gisteren ontvangen brief van Languerack is bericht over het uitblijven van het Franse subsidie is besloten de ontvanger-generaal bij deze te machtigen Pieter van Beeck op Charlot een zo groot mogelijk bedrag te doen trekken, in aftrek van hetgeen moet worden betaald op de opgestuurde wisselbrieven.