08/09/1626, 4

08/09/1626, 4

4 De RvS dient te adviseren op het verzoek van de ingezetenen van Heusden en omgeving licentvrij zoveel brandstof en bouwmaterialen te mogen halen als nodig is voor het drogen van hun hop en het opbouwen van hun behuizingen.