08/09/1626, 6

08/09/1626, 6

6 Het verzoek van Jan van Renesse een traktement te mogen ontvangen, is afgewezen.