08/09/1626, 8

08/09/1626, 8

8 In een brief van de keurvorst van Brandenburg d.d. 30 juli is verzocht om uitlevering van muntmeester Claes Meinerts en om teruggave van hetgeen in beslag is genomen.
De heren die zich met het rapport van Nispen bezighouden, zullen ook deze brief behandelen.