08/09/1626, 9

08/09/1626, 9

9 HHM besluiten conform het advies van de RvS het op 1 sept. ingediende verzoek van Rudolph van Holsaet af te wijzen als zijnde in strijd met het plakkaat van retorsie.