09/09/1626, 3

09/09/1626, 3

3 Op verzoek van Joost Adriaenssen van Colster, raad ter Admiraliteit te Rotterdam, Cornelis Janssen Hartichvelt, raad en vroedschap aldaar, en consorten zal aan Joachimi worden geschreven behulpzaam te zijn bij het terugkrijgen van hun voor La Rochelle bestemde en door de Engelsen afgenomen schip.
Joachimi zal ook gevraagd worden te bevorderen dat Jacob van Banchem en consorten hun bij Elford afgenomen schip terugkrijgen en dat zijn kapitein wordt vrijgelaten.