09/09/1626, 8

09/09/1626, 8

8 Languerack schrijft d.d. Parijs 22 augustus.
Vereist geen resolutie.