09/09/1626, 9

09/09/1626, 9

9 In een brief d.d. Londen 1 aug. bericht Joachimi dat hij de Raad van de koning heeft laten weten ongelijk te hebben inzake de gewijzigde opvatting over de handel op Spanje.
HHM zullen terugschrijven dat hij de zaak blijvend in de gaten moet houden.