09/09/1626, 1

09/09/1626, 1

1 Schagen en Ter Cuijlen doen verslag van hun onderzoek naar de declaratie van Winant de Keiser.
De benodigde gegevens zullen voor nader onderzoek aan de declaratie worden toegevoegd.