09/09/1626, 10

09/09/1626, 10

10 Naar aanleiding van het verslag dat Kelffken, Duick, Vosbergen en de andere heren hebben gedaan van hun bespreking met Quade is besloten een plan te ontwerpen dat toelating van de prins van Transsylvanië tot de alliantie mogelijk maakt.