09/09/1626, 11

09/09/1626, 11

11 Agent Valckenborch verzoekt zijn traktement te mogen behouden en de klerk Hendrick Verburch in zijn plaats te aanvaarden.
Zijn instructie zal worden gecontroleerd.