09/09/1626, 4

09/09/1626, 4

4 De ontvanger-generaal voert aan dat de RvS graag wil weten tegen welk onderpand hij het geld voor de betaling van de nieuwe Engelse troepen moet lenen.
HHM menen dat de lening op het in Engeland te dragen consent dient plaats te vinden. Blijft dat uit dan zullen de provincies de lening moeten terugbetalen.