09/09/1626, 7

09/09/1626, 7

7 Twee afgevaardigden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier overhandigen de monsterrollen van de schepen Eendracht en Griffioen die onder L'Eremite hebben gevaren. Zij verzoeken de middelen om tot betaling over te kunnen gaan.
Eerst zullen de eerder in deze zaak gevallen besluiten worden nagezien.
Dezelfde afgevaardigden laten ook weten dat het College vaak wordt lastiggevallen door de vrouwen van de matrozen op het nog niet teruggekeerde schip Koning David.
Zij mogen de vrouwen van wie de man bij hun weten nog in leven is, nog twee maanden gage uitkeren.