10/09/1626, 8

10/09/1626, 8

8 De RvS wordt advies gevraagd over het verzoek van de ingezetenen van Uedem in het Land van Ravenstein hun wol te mogen vervoeren naar Helmond en Geldrop om er ter plaatse voor eigen behoefte laken van te laten maken.