10/09/1626, 13

10/09/1626, 13

13 De RvS adviseert de ingezetenen van de Hooge Zwaluwe en de Lage Zwaluwe hun [op 5 sept. ingediende] verzoek toe te staan.
HHM nemen het advies over.