10/09/1626, 14

10/09/1626, 14

14 Z.Exc. antwoordt d.d. Emmerik [Emmerich] 6 sept. op de brief van HHM d.d. 28 aug. dat aan de matrozen van kapitein Jan van Dalem een door HHM vast te stellen deel van de te maken buit mag worden gegeven.
HHM vragen de Rotterdamse Admiraliteit naar haar mening.