10/09/1626, 15

10/09/1626, 15

15 Van Z.Exc. is een andere brief d.d. 7 sept. ontvangen waarin hij bericht de gouverneur te Emmerik te hebben gelast de papen in het houden van hun processies niet te hinderen aangezien dit bij de capitulatie is bedongen.
HHM laten de zaak zo.