10/09/1626, 16

10/09/1626, 16

16 Een ander schrijven van Z.Exc. d.d. 6 sept. gaat vergezeld van een aan hem gerichte brief van markies Spinola inzake de vracht van twee schepen die door matrozen vanuit Braziliƫ naar Holland is gebracht. Voor dit feit worden personen in Portugal in gijzeling gehouden.
Besloten wordt deze brief met bijbehorende stukken voor advies naar de WIC te sturen. Ook zal de Compagnie worden gemaand een afvaardiging naar Sluis te zenden om haar belangen te behartigen inzake zowel de gevangenen als de gijzelaars.