10/09/1626, 2

10/09/1626, 2

2 De RvS dient te adviseren over het verzoek van Jan van Aerssen, drost van Breda. Hij wenst voortzetting van de 300 gld. per jaar die hem 7 maart 1623 voor een periode van drie jaar is toegestaan.