10/09/1626, 4

10/09/1626, 4

4 Hendrick de Vos verzoekt uitbetaling van twee specifieke rentebrieven à 37 gld. 10 st. per stuk die hij in 1614 heeft gekocht van Cornelis Cornelissen van Gilse en Lenert Anthonissen de Haen, burgers uit Breda.
De superintendenten en rentmeesters van de Brabantse beden zal advies worden gevraagd.